Homeข่าวทั่วไปตรวจเยี่ยม ร.ล. มกุฎราชกุมาร

ตรวจเยี่ยม ร.ล. มกุฎราชกุมาร

   นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา  เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม  ร.ล. มกุฎราชกุมาร เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการเตรียมการ เพื่อออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทางใช้การในทะเลของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ในต่างประเทศ ในห้วง ๑๓ มีนาคม – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาโท ณัฐพล สูงกิจบูลย์ ผบ.ร.ล. มกุฎราชกุมาร ให้การต้อนรับ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐


    

Free business joomla templates