Homeข่าวทั่วไปรับการเยี่ยมคำนับ

รับการเยี่ยมคำนับ

    พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ รับการเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี Donald D. Gabrielson ผู้บัญชาการกองส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตก กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสการฝึกผสม CARAT 2017  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐


Free business joomla templates