Homeข่าวทั่วไปเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

        พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานดำเนินการในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ มหาทานครั้งใหญ่”   ณ วัดสุวรรณบรรพต   ตำบลชากพง  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐


 

Free business joomla templates