Homeข่าวทั่วไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ


         พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ภรรยาของ เรือตรี ไพโรจน์  จิตร์เปราะ  ประจำแผนกธุรการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐   
ณ วัดสัตหีบ (ศาลา ๓) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


Free business joomla templates