Homeข่าวทั่วไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจวัดดัชนีมวลกาย ประจำปี งป.๖๐ ครั้งที่ ๒ โดยมี ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยกำลังพล ในกองเรือฟริเกตที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม  ณ แผนกสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ  “สวนสาธารณะหนองตะเคียน”  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐


Free business joomla templates