Homeข่าวทั่วไปเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

เยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

       พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ และ คณะ ผู้บังคับบัญชาในหมู่เรือฝึกผสม
ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย (
SEA GARUDA 2017) เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคำนับ
พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมกับรับฟัง โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการ  ณ ห้องรับรอง
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐


Free business joomla templates