Homeข่าวทั่วไปเปิดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ

เปิดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ

          พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ
กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ให้กำลังพลของกองเรือยุทธการและครอบครัว ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กับมีรางวัลมอบให้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออกำลังกาย   ณ หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๐


Free business joomla templates