Homeข่าวทั่วไปประชุมวางแผนสุดท้ายการสวนสนามทางเรือนานาชาติ(FPC-IFR 2017)

ประชุมวางแผนสุดท้ายการสวนสนามทางเรือนานาชาติ(FPC-IFR 2017)

 พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดการประชุม วางแผนสุดท้าย การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (FPC – IFR 2017)  โดยมี พลเรือโท นฤดม  แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประชุม
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐Free business joomla templates