Homeข่าวทั่วไปวันนอนกองและนอนเรือ

วันนอนกองและนอนเรือ

     พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการฯ
นำกำลังพล ในกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า และสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ในวันนอนกองและนอนเรือ
 กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
ประจำเดือน สิงหาคม เมื่อ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐


     

Free business joomla templates