Homeข่าวทั่วไปประดับยศให้กับนายทหารประทวน

ประดับยศให้กับนายทหารประทวน

 พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวน สังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐


    

    

Free business joomla templates