Homeข่าวทั่วไปตรวจเยี่ยม ร.ล.คีรีรัฐ

ตรวจเยี่ยม ร.ล.คีรีรัฐ

พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. คีรีรัฐเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญกำลังพลประจำเรือ   โดยมี นาวาโท ภากร  ยุวนางกูร ผบ.ร.ล. คีรีรัฐ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐     

                                                                                                                          

                   

Free business joomla templates