Homeข่าวทั่วไปกล่าวเปิดการประชุมซักซ้อมสวนสนามทางเรือฯ

กล่าวเปิดการประชุมซักซ้อมสวนสนามทางเรือฯ

                                 พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บังคับหมวดเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ และ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ กล่าวเปิดการประชุม After Action Reviewการซักซ้อมสวนสนามทางเรือนานาชาติ แนะนำตัวผู้บังคับการเรือแต่ละลำ ชี้แจงการปฏิบัติตอบข้อซักถาม และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องพร้อมถ่ายหมู่เป็นที่ระลึก ณ ร.ล.อ่างทอง อ่าวพัทยา จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
                 


Free business joomla templates