Homeข่าวทั่วไปพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

                                       นาวาเอก วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัด กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ อาคารกองร้อยกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑


Free business joomla templates