Homeข่าวทั่วไปรอง(๑) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.คำรณสินธุ

รอง(๑) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.คำรณสินธุ

นาวาเอก วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ  ตรวจเยี่ยม  ร.ล.  คำรณสินธุ ณ ทลท.ฐท.สส  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีในการเตรียมความพร้อมของเรือและรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ  บำรุงขวัญของกำลังพลประจำเรือโดยมี น.ต.ภาวินทร์ สุขวรรณ์ ผู้บังคับการ ร.ล. คำรณสินธุ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑


Free business joomla templates