Homeข่าวทั่วไปเสนาธิการ กฟก.๑เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นกลาง KAKADU 2018

เสนาธิการ กฟก.๑เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นกลาง KAKADU 2018

น.อ.อนพงษ์ ทะประสพ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เป็น หัวหน้าคณะผู้แทน ทร.เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นกลาง (MPC) การฝึกผสม KAKADU 2018 (KA 18)ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๕ มี.ค.๖๑ ณ เมืองซิดนีย์ (Sydney) เครือรัฐออสเตรเลียFree business joomla templates