Homeข่าวทั่วไปรอง(๒) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ปิ่นเกล้า

รอง(๒) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ปิ่นเกล้า

นาวาเอก สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ (๒)  พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. ปิ่นเกล้า เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญกำลังพลประจำเรือ โดยมี  นาวาโท นาวี  นามสง่า  ผบ.ร.ล. ปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑

Free business joomla templates