Homeข่าวทั่วไปรอง(๒) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ตาปี

รอง(๒) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ตาปี

                 นาวาเอก สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ (๒)  พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. ตาปี
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญกำลังพลประจำเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑   โดยมี  นาวาโท สมพล ยิ่งนอก ผบ.ร.ล.ตาปี ให้การต้อนรับ


Free business joomla templates