Homeข่าวทั่วไปรอง(๑) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.รัตนโกสินทร์

รอง(๑) ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.รัตนโกสินทร์

                นาวาเอก วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ (๑) พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ฯ
     ตรวจเยี่ยม  ร.ล.รัตนโกสินทร์  เพื่อรับทราบปัญหา  อุปสรรค  ข้อขัดข้องต่าง ๆ  รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือ
     ณ ท่าเทียบเรือ อรม.อร. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ โดยมี นาวาโท นาวี เหลืองพยุง ผบ.ร.ล.รัตนโกสินทร์   ให้การต้อนรับ
 

 

 

Free business joomla templates