Homeข่าวทั่วไปพิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ

         นาวาเอก วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ เป็นประธาน
ในพิธี ปลดทหารกองประจำการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ ผลัด ๒/๕๙ ผลัด ๒/๖๐ และ  ผลัด ๔/๖๐  ณ ห้องเอนกประสงค์ ร้อย บก.กฟก.๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
Free business joomla templates