Homeข่าวทั่วไปเสธ.กฟกฟ.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ทยานชล

เสธ.กฟกฟ.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ทยานชล

รับการตรวจเยี่ยมจาก เสธ.กฟก.๑นาวาเอก อนุพงษ์ ทะประสพ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. ทยานชล เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญกำลังพลประจำเรือ โดยมี นาวาตรี ณัฐพงษ์  บุญหนัก  ผบ.ร.ล. ทยานชล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๑ 


 
Free business joomla templates