Homeข่าวทั่วไปประชุมการจัดทำคู่มือระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล กร.

ประชุมการจัดทำคู่มือระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล กร.

               น.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หน.คณะทำงานกำหนดแนวทางการให้ความรู้ มกพ.กร. และ รอง ผบ.กฟก.๑ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือตำแหน่งที่ต้องการทดสอบ มกพ.กร. และการจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการจัดทำคู่มือฯ ณ ห้องประชุม บก.กฟก.๑
ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
Free business joomla templates