Homeข่าวทั่วไปปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๓/๕๙

ปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๓/๕๙

      นาวาเอก จีราวัฒน์  ธีรณัฐพงศ์  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธี ปลดทหารกองประจำการ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ผลัด ๓/๕๙ ณ ห้องเอนกประสงค์ ร้อย บก.กฟก.๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


Free business joomla templates