Homeข่าวทั่วไปดูงานเครื่องฝึกเรือดำน้ำ

ดูงานเครื่องฝึกเรือดำน้ำ

นาวาเอก สมาน  ขันธพงษ์  เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ นำคณะข้าราชการในสังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ ศึกษาดูงานเครื่องฝึกเรือดำน้ำ เพื่อเป็นไปตามการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ ประจำปี งป.๖๒  ณ บก.กดน. เมื่อ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Free business joomla templates