Homeข่าวทั่วไปกำลังพล กฟก.๑ได้รับรางวัล อันดับ 2 ไตรกีฬาฯ

กำลังพล กฟก.๑ได้รับรางวัล อันดับ 2 ไตรกีฬาฯ

จ.อ.จักรกรินทร์  จินดาวัฒน์ จ่าคลัง ตอนส่งกำลัง ร้อย บก.กฟก.๑ ได้รับรางวัล อันดับ 2 ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน รุ่นอายุ 15 - 24 ปี ในการแข่งขัน        " ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ " ครั้งที่ ๑  ณ หาดดงตาล กร. อำเภอสัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๑Free business joomla templates