Homeร.ล.คีรีรัฐฝึกนักเรียนเตรียมทหาร

ฝึกนักเรียนเตรียมทหาร

ร.ล. คีรีรัฐ ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ของนักเรียนเตรียมทหาร  ระหว่างวันที่ ๑๙  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙


      

     

     

     

     

     

     

     

     

Free business joomla templates