Homeข่าวเด่นข่าวความทั่วไปตรวจเยี่ยม ร.ล.คำรณสินธุ

ตรวจเยี่ยม ร.ล.คำรณสินธุ

            พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง   ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ  ตรวจเยี่ยม  ร.ล.  คำรณสินธุ  ในการเตรียมความพร้อมของเรือและรับทราบปัญหา อุปสรรค  ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ บำรุงขวัญของกำลังพลประจำเรือ    โดยมี น.ต.ภาวินทร์ สุขวรรณ์  ผู้บังคับการ ร.ล. คำรณสินธุ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑
 

 

 

 

Free business joomla templates