Homeข่าวเด่นข่าวความทั่วไปตรวจเยี่ยมการฝึก มฝ.Sea Garuda 2017

ตรวจเยี่ยมการฝึก มฝ.Sea Garuda 2017

       พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึก มฝ.Sea Garuda 2017 และ
ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของบริจาคแด่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
Panti Asuhan Gatot Soebroto เมือง Semarang ประเทศ Indonesia
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐


Free business joomla templates