Homeข่าวเด่นพิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ

 พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ ผลัดที่  ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการกองเรือ   ฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

 

Free business joomla templates