Homeข่าวเด่นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑

พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานจัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและหน่วยงาน โดยประกอบพิธีการต่างๆ ดังนี้
- พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
- พิธีให้โอวาทข้าราชการ 
- พิธีสงฆ์และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ในโอกาสเดียวกันนี้ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ได้จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างขวัญกำลังใจภายในหน่วย


Free business joomla templates