Homeข่าวเด่นผบ.ทร. ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX)ประจำปี 61

ผบ.ทร. ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX)ประจำปี 61

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๗ เม.ย. – ๑๑ พ.ค.๖๑ในพื้นที่การฝึกบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยมี พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผบ.มวฝ.๖๑ และ ผบ.กฟก.๑ กร. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ณ ร.ล.จักรีนฤเบศร ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑
Free business joomla templates