Homeข่าวเด่นผบ.กฟก.๑ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

ผบ.กฟก.๑ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

                              พล.ร.ต.บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
 นาย วรรณ์  ปราสาททอง บิดาของ ร.ต.เอกชัย ปราสาททอง นรง.กง.กฟก.๑  ณ ศาลา ๑ ฌาปนกิจสถาน ทร. สัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

Free business joomla templates