Homeข่าวเด่นผบ.กฟก.๑ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กร.

ผบ.กฟก.๑ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กร.

                                พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการการจัดการความรู้ ของ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือโท  สุชา  เคี่ยมทองคำ เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน  ณ หอประชุม กองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑


Free business joomla templates