Homeข่าวเด่นผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม รัตนโกสินทร์

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม รัตนโกสินทร์

                       พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง   ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ
ตรวจเยี่ยม ร.ล.รัตนโกสินทร์  ในการเตรียมความพร้อมของเรือและรับทราบปัญหา อุปสรรค  ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ บำรุงขวัญของกำลังพลประจำรือ  โดยมี นาวาโท นาวี เหลืองพยุง ผบ.ร.ล.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๑
Free business joomla templates