Homeข่าวเด่นพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กฟก.๑

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กฟก.๑       ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง เป็น รอง ผบ.ทัพเรือภาค ๑ และให้
   พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ   ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นั้น กองเรือฟริเกตที่ ๑  ได้ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  ณ ร.ล.มกุฎราชกุมาร    ท่าเรือแหลมเทียน ตำบลสัตหีบ   อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
 


Free business joomla templates