Homeข่าวเด่นกิจกรรมวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า

กิจกรรมวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า

  พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน นำกำลังพลกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า และถวายสักการะพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล  เนื่องในโอกาสวันนอนกองและนอนเรือ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ณ แหลมปู่เจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

          


Free business joomla templates