Homeข่าวเด่นผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ทยานชล

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ทยานชล

                                
                    
พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ   ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการ
กองเรือฟริเกตที่ ๑  ตรวจเยี่ยมเรือ  ร.ล. ทยานชล เพื่อบำรุงขวัญกำลังพล รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติงานและข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ
เมื่อ วันที่ ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

Free business joomla templates