Homeข่าวเด่นกิจกรรมสมโภชน์องค์กฐิน

กิจกรรมสมโภชน์องค์กฐิน

ลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีกองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๑      โดยมี พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๖๑


Free business joomla templates