Homeข่าวเด่นประชุม มบภ.ประจำเดือน พ.ย.๖๑

ประชุม มบภ.ประจำเดือน พ.ย.๖๑

พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน การประชุม เตรียมความพร้อมหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือน พ.ย.๖๑ โดยมีภารกิจในการช่วยเหลือ  ผู้ประสบภัยพิบัติ ทางทะเล  ณ ห้องประชุม กฟก.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
Free business joomla templates