Homeข่าวเด่นส่งหน้าที่ การปฏิบัติราชการ มบภ.ทร.

ส่งหน้าที่ การปฏิบัติราชการ มบภ.ทร.

พล.ร.ต.กำจร  เจริญเกียรติ ผบ.มบภ.ทร.และ ผบ.กฟก.๑ เป็นประธานการประชุม ส่งหน้าที่ การปฏิบัติราชการ มบภ.ทร.ให้ กฟก.๒
ณ ห้องประชุม กฟก.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

 

 

Free business joomla templates