Homeข่าวเด่นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

       พล.ร.ต.กำจร  เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑Free business joomla templates