Homeร.ล.สุโขทัยเสธ.กฟก.๑ ตรวจความพร้อม

เสธ.กฟก.๑ ตรวจความพร้อม

นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. สุโขทัย ในการเตรียมความพร้อมของเรือ ในห้วงการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญ โดยมี  นาวาโท เกรียงไกร ลายเงิน ผบ.ร.ล. สุโขทัย  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Free business joomla templates